eIF-4G (Eukaryotic Initiation Factor-4G)

eIF-4G

En beståndsdel av eIF-4F som deltar i ett flertal proteinreaktioner vid translationsinitieringsstället. Sålunda kan den medverka till att samla olika initieringsfaktorer vid det ställe där tolkningen påbörjas.

Förklaring på engelska

A component of eukaryotic initiation factor-4F that is involved in multiple protein interactions at the site of translation initiation. Thus it may serve a role in bringing together various initiation factors at the site of translation initiation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eukaryotic Initiation Factor 4G; EIF4G; Peptide Initiation Factor EIF-4G; Peptide Initiation Factor EIF 4G; Eukaryotic Translation Initiation Factor 4 gamma; Eukaryotic-Translation Initiation Factor 4G; Eukaryotic Translation Initiation Factor 4G; EIF-4G; EIF 4G; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-4G; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 4G

Svensk term eIF-4G
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eukaryotic Initiation Factor 4G; EIF4G; Peptide Initiation Factor EIF-4G; Peptide Initiation Factor EIF 4G; Eukaryotic Translation Initiation Factor 4 gamma; Eukaryotic-Translation Initiation Factor 4G; Eukaryotic Translation Initiation Factor 4G; EIF-4G; EIF 4G; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-4G; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 4G
Engelsk term Eukaryotic Initiation Factor-4G
MESH ID D039603

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.