eIF-5 (Eukaryotic Initiation Factor-5)

eIF-5

En eukaryot initieringsfaktor som samverkar med 40s-initieringskomplexet och medverkar till hydrolys av bundet GTP. Hydrolysen av GTP leder till frigöring av eIF-2 och eIF-3 från 40s-underenheten och därpå följande sammankoppling av den ribosomala 60s-underenheten med 40s-komplexet, så att det funktionella 80s-initieringskomplexet bildas.

Förklaring på engelska

A eukaryotic initiation factor that interacts with the 40S initiation complex and promotes the hydrolysis of the bound GTP. The hydrolysis of GTP causes the release of EUKARYOTIC INITIATION FACTOR-2 and EUKARYOTIC INITIATION FACTOR-3 from the 40S subunit and the subsequent joining of the 60S ribosomal subunit to the 40S complex to form the functional 80S initiation complex

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eukaryotic Initiation Factor 5; Initiation Factor-5, Eukaryotic; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-5; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 5; Peptide Initiation Factor EIF-5; Peptide Initiation Factor EIF 5; EIF-5

Svensk term eIF-5
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eukaryotic Initiation Factor 5; Initiation Factor-5, Eukaryotic; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-5; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 5; Peptide Initiation Factor EIF-5; Peptide Initiation Factor EIF 5; EIF-5
Engelsk term Eukaryotic Initiation Factor-5
MESH ID D040061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.