eIF (Eukaryotic Initiation Factors)

eIF

Peptidinitieringsfaktorer från eukaryota organismer. Mer än tolv faktorer deltar i initiering av peptidkedjor i eukaryota celler. Många av dessa spelar en roll i regleringen av den takt, i vilken mRNA-tolkningen sker.

Förklaring på engelska

Peptide initiation factors from eukaryotic organisms. Over twelve factors are involved in PEPTIDE CHAIN INITIATION, TRANSLATIONAL in eukaryotic cells. Many of these factors play a role in controlling the rate of MRNA TRANSLATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Initiation Factors, Eukaryotic; Translation Initiation Factors, Eukaryotic; Eukaryotic Peptide Initiation Factors; Peptide Initiation Factors, Eukaryotic

Svensk term eIF
Synonym på svenska
Synonym på engelska Initiation Factors, Eukaryotic; Translation Initiation Factors, Eukaryotic; Eukaryotic Peptide Initiation Factors; Peptide Initiation Factors, Eukaryotic
Engelsk term Eukaryotic Initiation Factors
MESH ID D039642

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.