Ekonomiska modeller (Economic Models)

Ekonomiska modeller

Statistiska modeller för produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster, och för finansiella överväganden. För tillämpning av statistiska metoder på prövning och kvantifiering av ekonomiska teorier finns termen “ekonometriska modeller”.

Förklaring på engelska

Statistical models of the production, distribution, and consumption of goods and services, as well as of financial considerations. For the application of statistics to the testing and quantifying of economic theories MODELS, ECONOMETRIC is available.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Economic Models; Economic Model; Model, Economic

Svensk term Ekonomiska modeller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Economic Models; Economic Model; Model, Economic
Engelsk term Economic Models
MESH ID D018803

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.