Ektopisk atriell takykardi (Ectopic atrial tachycardia)

Ektopisk atriell takykardi

Onormalt snabba hjärtslag som härrör från en eller flera automatiska foci (nonsinus pacemakers) i HEART ATRIUM men bort från SINOATRIALNODEN. Till skillnad från återinträdesmekanismen ökar automatisk takykardi och saktar ner gradvis. Episoden kännetecknas av en hjärtfrekvens mellan 135 till mindre än 200 slag per minut och varar 30 sekunder eller längre.

Förklaring på engelska

Abnormally rapid heartbeats originating from one or more automatic foci (nonsinus pacemakers) in the HEART ATRIUM but away from the SINOATRIAL NODE. Unlike the reentry mechanism, automatic tachycardia speeds up and slows down gradually. The episode is characterized by a HEART RATE between 135 to less than 200 beats per minute and lasting 30 seconds or longer.

Synonym, svenska: Atriell ektopisk takykardi; Ektopisk atriell takykardi

Synonym, engelska: Ectopic Atrial Tachycardia; Atrial Tachycardia, Ectopic; Atrial Tachycardias, Ectopic; Ectopic Atrial Tachycardias; Tachycardias, Ectopic Atrial; Atrial Ectopic Tachycardia; Atrial Ectopic Tachycardias; Ectopic Tachycardia, Atrial; Ectopic Tachycardias, Atrial; Tachycardia, Atrial Ectopic; Tachycardias, Atrial Ectopic

Svensk term Ektopisk atriell takykardi
Synonym på svenska Atriell ektopisk takykardi; Ektopisk atriell takykardi
Synonym på engelska Ectopic Atrial Tachycardia; Atrial Tachycardia, Ectopic; Atrial Tachycardias, Ectopic; Ectopic Atrial Tachycardias; Tachycardias, Ectopic Atrial; Atrial Ectopic Tachycardia; Atrial Ectopic Tachycardias; Ectopic Tachycardia, Atrial; Ectopic Tachycardias, Atrial; Tachycardia, Atrial Ectopic; Tachycardias, Atrial Ectopic
Engelsk term Ectopic atrial tachycardia
MESH ID D013612

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.