Elasmobranchii (Elasmobranchii)

Elasmobranchii

En underklass broskfiskar som utgörs av hajar, rockor, slätrockor och sågfiskar. Dessa broskfiskar är rovdjur, som förlitar sig mer på sitt väl utvecklade luktsinne än på sin relativt svaga syn för att fånga sina byten.

Förklaring på engelska

A subclass of cartilaginous fish comprising the SHARKS; rays; skates (SKATES (FISH);), and sawfish. Elasmobranchs are typically predaceous, relying more on smell (the olfactory capsules are relatively large) than sight (the eyes are relatively small) for obtaining their food.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Elasmobranchius; Elasmobranchs; Elasmobranch

Svensk term Elasmobranchii
Synonym på svenska
Synonym på engelska Elasmobranchius; Elasmobranchs; Elasmobranch
Engelsk term Elasmobranchii
MESH ID D018940

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.