Elektrontransportkedjeproteiner (Electron Transport Chain Complex Proteins)

Elektrontransportkedjeproteiner

Ett komplex av enzymer och PROTONPUMPAR belägna på MITOKONDRIERNAS inre membran och i bakteriemembran. Proteinkomplexet ger energi i blankett [publikationstyp] av en elektrokemisk gradient, som kan användas av antingen MITOKONDRIELLA PROTONTRANSLOKERANDE ATPASER eller BAKTERIELLA PROTONTRANSLOKERANDE ATPASER.

Förklaring på engelska

A complex of enzymes and PROTON PUMPS located on the inner membrane of the MITOCHONDRIA and in bacterial membranes. The protein complex provides energy in the form of an electrochemical gradient, which may be used by either MITOCHONDRIAL PROTON-TRANSLOCATING ATPASES or BACTERIAL PROTON-TRANSLOCATING ATPASES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Elektrontransportkedjeproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Electron Transport Chain Complex Proteins
MESH ID D045222

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.