Elektrontransportkomplex I (Electron Transport Complex I)

Elektrontransportkomplex I

Ett flavoprotein- och järnsvavelhaltigt oxidoreduktas-komplex som katalyserar omvandlingen av UBIQUINON till ubikinol. I MITOKONDRIER kopplar komplexet också sin reaktion på transporten av PROTONS över det inre mitokondriella membranet. NADH DEHYDROGENASE-komponenten i komplexet kan isoleras och listas som EC 1.6.99.3.

Förklaring på engelska

A flavoprotein and iron sulfur-containing oxidoreductase complex that catalyzes the conversion of UBIQUINONE to ubiquinol. In MITOCHONDRIA the complex also couples its reaction to the transport of PROTONS across the internal mitochondrial membrane. The NADH DEHYDROGENASE component of the complex can be isolated and is listed as EC 1.6.99.3.

Synonym, svenska: NADH-dehydrogenas I; Elektrontransportkedjan I

Synonym, engelska: Respiratory Complex I; NADH Dehydrogenase (Ubiquinone); NADH Dehydrogenase Complex 1; NADH Dehydrogenase I; NADH DH I; Ubiquinone Reductase; NADH-Coenzyme Q Reductase; NADH Coenzyme Q Reductase; NADH-CoQ Reductase; NADH CoQ Reductase; NADH-Ubiquinone Oxidoreductase; NADH Ubiquinone Oxidoreductase; Oxidoreductase, NADH-Ubiquinone; NADH-Ubiquinone Reductase; NADH Ubiquinone Reductase; Reductase, NADH-Ubiquinone; Rotenone-Sensitive Mitochondrial NADH-Ubiquinone Oxidoreductase; Rotenone Sensitive Mitochondrial NADH Ubiquinone Oxidoreductase; Complex I Dehydrogenase; Dehydrogenase, Complex I; NADH Q1 Oxidoreductase; Oxidoreductase, NADH Q1

Svensk term Elektrontransportkomplex I
Synonym på svenska NADH-dehydrogenas I; Elektrontransportkedjan I
Synonym på engelska Respiratory Complex I; NADH Dehydrogenase (Ubiquinone); NADH Dehydrogenase Complex 1; NADH Dehydrogenase I; NADH DH I; Ubiquinone Reductase; NADH-Coenzyme Q Reductase; NADH Coenzyme Q Reductase; NADH-CoQ Reductase; NADH CoQ Reductase; NADH-Ubiquinone Oxidoreductase; NADH Ubiquinone Oxidoreductase; Oxidoreductase, NADH-Ubiquinone; NADH-Ubiquinone Reductase; NADH Ubiquinone Reductase; Reductase, NADH-Ubiquinone; Rotenone-Sensitive Mitochondrial NADH-Ubiquinone Oxidoreductase; Rotenone Sensitive Mitochondrial NADH Ubiquinone Oxidoreductase; Complex I Dehydrogenase; Dehydrogenase, Complex I; NADH Q1 Oxidoreductase; Oxidoreductase, NADH Q1
Engelsk term Electron Transport Complex I
MESH ID D042967

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.