Elektrontransportkomplex II (Electron Transport Complex II)

Elektrontransportkomplex II

Ett flavoproteinoxidaskomplex som innehåller järn-svavelcentra. Det katalyserar oxidationen av SUCCINAT till fumarat och kopplar reaktionen på reduktionen av UBIQUINON till ubikinol.

Förklaring på engelska

A flavoprotein oxidase complex that contains iron-sulfur centers. It catalyzes the oxidation of SUCCINATE to fumarate and couples the reaction to the reduction of UBIQUINONE to ubiquinol.

Synonym, svenska: Succinatdehydrogenas CoQ reduktas; Elektrontransportkedjan II

Synonym, engelska: Succinate-Ubiquinone Oxidoreductase; Oxidoreductase, Succinate-Ubiquinone; Succinate Ubiquinone Oxidoreductase; Succinate-Ubiquinone Reductase; Succinate Ubiquinone Reductase; Succinate-Q Oxidoreductase; Oxidoreductase, Succinate-Q; Succinate Q Oxidoreductase; Succinate Dehydrogenase-Coenzyme Q Reductase; Succinate Dehydrogenase Coenzyme Q Reductase; Succinate Dehydrogenase-CoQ Reductase; Dehydrogenase-CoQ Reductase, Succinate; Reductase, Succinate Dehydrogenase-CoQ; Succinate Dehydrogenase CoQ Reductase; Succinate-Coenzyme Q Reductase; Succinate Coenzyme Q Reductase; Succinate-Quinone Oxidoreductase; Oxidoreductase, Succinate-Quinone; Succinate Quinone Oxidoreductase; Succinate Dehydrogenase (Ubiquinone)

Svensk term Elektrontransportkomplex II
Synonym på svenska Succinatdehydrogenas CoQ reduktas; Elektrontransportkedjan II
Synonym på engelska Succinate-Ubiquinone Oxidoreductase; Oxidoreductase, Succinate-Ubiquinone; Succinate Ubiquinone Oxidoreductase; Succinate-Ubiquinone Reductase; Succinate Ubiquinone Reductase; Succinate-Q Oxidoreductase; Oxidoreductase, Succinate-Q; Succinate Q Oxidoreductase; Succinate Dehydrogenase-Coenzyme Q Reductase; Succinate Dehydrogenase Coenzyme Q Reductase; Succinate Dehydrogenase-CoQ Reductase; Dehydrogenase-CoQ Reductase, Succinate; Reductase, Succinate Dehydrogenase-CoQ; Succinate Dehydrogenase CoQ Reductase; Succinate-Coenzyme Q Reductase; Succinate Coenzyme Q Reductase; Succinate-Quinone Oxidoreductase; Oxidoreductase, Succinate-Quinone; Succinate Quinone Oxidoreductase; Succinate Dehydrogenase (Ubiquinone)
Engelsk term Electron Transport Complex II
MESH ID D042963

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.