Emfysematös kolecystit (Emphysematous Cholecystitis)

Emfysematös kolecystit

En variant av akut gallblåseinflammation med inflammation i gallblåsa som kännetecknas av gasfickorna i gallblåsans vägg. Det beror på sekundär infektion orsakad av gasbildande organismer och har en hög risk för perforering.

Förklaring på engelska

A variant of acute cholecystitis with inflammation of the GALLBLADDER that is characterized by the pockets of gas in the gallbladder wall. It is due to secondary infection caused by gas-forming organisms, and has a high risk of perforation.

Synonym, svenska: Kolecystit, emfysematös

Synonym, engelska: Cholecystitis, Emphysematous

Svensk term Emfysematös kolecystit
Synonym på svenska Kolecystit, emfysematös
Synonym på engelska Cholecystitis, Emphysematous
Engelsk term Emphysematous Cholecystitis
MESH ID D041882

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.