Empirisk forskning (Empirical Research)

Empirisk forskning

Studien, baserat på direkt observation, användning av statistiska journaler, intervjuer, eller experimentella metoder, av faktiska metoder eller den faktiska effekten av praxis eller policyer.

Förklaring på engelska

The study, based on direct observation, use of statistical records, interviews, or experimental methods, of actual practices or the actual impact of practices or policies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Research, Empirical

Svensk term Empirisk forskning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Research, Empirical
Engelsk term Empirical Research
MESH ID D036262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.