Encyklopedi [Publikationstyp] (Encyclopedia)

Encyklopedi [Publikationstyp]

Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller liknande uppslagsverk begränsade till ett speciellt ämnesområde.

Förklaring på engelska

Work containing informational articles on subjects in every field of knowledge, usually arranged in alphabetical order, or a similar work limited to a special field or subject.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Encyclopedias

Svensk term Encyklopedi [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Encyclopedias
Engelsk term Encyclopedia
MESH ID D019500

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.