Endo-1,3(4)-betaglukanas (Endo-1,3(4)-beta-Glucanase)

Endo-1,3(4)-betaglukanas

Endocellulas med specificitet för hydrolys av 1,3- eller 1,4-bindningar i beta-D-glukaner. Detta enzym verkar specifikt på platser där reducerande glukosrester ersätts vid 3-positionen.

Förklaring på engelska

An endocellulase with specificity for the hydrolysis of 1,3- or 1,4-linkages in beta-D-glucans. This enzyme specifically acts on sites where reducing glucose residues are substituted at the 3 position.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: endo-1,3(4)-beta-D-glucanase; beta-(1-3,1-4)glucanase; Endo-1,3(4)-B-Glucanase

Svensk term Endo-1,3(4)-betaglukanas
Synonym på svenska
Synonym på engelska endo-1,3(4)-beta-D-glucanase; beta-(1-3,1-4)glucanase; Endo-1,3(4)-B-Glucanase
Engelsk term Endo-1,3(4)-beta-Glucanase
MESH ID D044644

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.