Endopeptidas K (Endopeptidase K)

Endopeptidas K

Ett enzym som katalyserar hydrolys av keratin och andra proteiner med subtilisinliknande specificitet. Det hydrolyserar peptidamider. Endopeptidas K kommer från mögelarten Tritirachium album Limber. EC 3.4.21.64.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the hydrolysis of keratin, and of other proteins with subtilisin-like specificity. It hydrolyses peptide amides. Endopeptidase K is from the mold Tritirachium album Limber. (Enzyme Nomenclature, 1992) EC 3.4.21.64.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Protease K; Proteinase K; Tritirachium Alkaline Proteinase; Alkaline Proteinase, Tritirachium; Proteinase, Tritirachium Alkaline

Svensk term Endopeptidas K
Synonym på svenska
Synonym på engelska Protease K; Proteinase K; Tritirachium Alkaline Proteinase; Alkaline Proteinase, Tritirachium; Proteinase, Tritirachium Alkaline
Engelsk term Endopeptidase K
MESH ID D019286

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.