Endosomer (Endosomes)

Endosomer

Blåsor som bildas i cytoplasman när höljeförsedda blåsor ömsar sitt klatrinhölje. Endosomer innesluter makromolekyler som binds av receptorer på cellytan.

Förklaring på engelska

Cytoplasmic vesicles formed when COATED VESICLES shed their CLATHRIN coat. Endosomes internalize macromolecules bound by receptors on the cell surface.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endosome; Receptosomes; Receptosome

Svensk term Endosomer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endosome; Receptosomes; Receptosome
Engelsk term Endosomes
MESH ID D011992

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.