Endosonografi (Endosonography)

Endosonografi

Ultraljudsundersökning av inre organ med en ultraljudstransduktor, som t ex kan vara kopplad till ett fiberoptiskt endoskop. I endosonografi omvandlar transduktorn elektroniska signaler till ljudpulser eller kontinuerliga vågor och fungerar även som mottagare för reflekterade ljudvågor inifrån organet. I ett audiovisuellt-elektroniskt gränssnitt omvandlas de inkommande ekosignalerna till en form som teknikerna kan tolka. Förfarandet får inte förväxlas med endoskopi, där ett särskilt instrument, endoskop, används. “Endo-” i endosonografi avser vävnadsundersökning inuti ihåliga organ, till skillnad från vanlig ultraljudsundersökning, som görs externt eller trankutant.

Förklaring på engelska

Ultrasonography of internal organs using an ultrasound transducer sometimes mounted on a fiberoptic endoscope. In endosonography the transducer converts electronic signals into acoustic pulses or continuous waves and acts also as a receiver to detect reflected pulses from within the organ. An audiovisual-electronic interface converts the detected or processed echo signals, which pass through the electronics of the instrument, into a form that the technologist can evaluate. The procedure should not be confused with ENDOSCOPY which employs a special instrument called an endoscope. The “endo-” of endosonography refers to the examination of tissue within hollow organs, with reference to the usual ultrasonography procedure which is performed externally or transcutaneously.

Synonym, svenska: Ekoendoskopi; Endoskopiskt ultraljud

Synonym, engelska: Endosonographies; Endoscopy, Echo; Echo Endoscopies; Endoscopies, Echo; Ultrasonic Endoscopy; Echo-Endoscopy; Echo Endoscopy; Echo-Endoscopies; Endoscopy, Ultrasonic; Endoscopies, Ultrasonic; Ultrasonic Endoscopies; Ultrasonography, Endoscopic; Endoscopic Ultrasonography; Endoscopic Ultrasonographies; Ultrasonographies, Endoscopic

Svensk term Endosonografi
Synonym på svenska Ekoendoskopi; Endoskopiskt ultraljud
Synonym på engelska Endosonographies; Endoscopy, Echo; Echo Endoscopies; Endoscopies, Echo; Ultrasonic Endoscopy; Echo-Endoscopy; Echo Endoscopy; Echo-Endoscopies; Endoscopy, Ultrasonic; Endoscopies, Ultrasonic; Ultrasonic Endoscopies; Ultrasonography, Endoscopic; Endoscopic Ultrasonography; Endoscopic Ultrasonographies; Ultrasonographies, Endoscopic
Engelsk term Endosonography
MESH ID D019160

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.