Endostatiner (Endostatins)

Endostatiner

Angiostatiska proteiner som bildas från proteolytisk klyvning av KOLLAGEN TYP XVIII.

Förklaring på engelska

Angiostatic proteins that are formed from proteolytic cleavage of COLLAGEN TYPE XVIII.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endostatin

Svensk term Endostatiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endostatin
Engelsk term Endostatins
MESH ID D043169

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.