Endotelceller (Endothelial Cells)

Endotelceller

Högspecialiserade EPITELCELLER som sträcker sig hjärtat; BLODKÄRL; och lymfkärl, som bildar ENDOTELET. De är polygonala i form och förenade med TIGHT JUNCTIONS. De täta fogar möjliggör variabel genomtränglighet för specifika makromolekyler som transporteras över endotelskiktet.

Förklaring på engelska

Highly specialized EPITHELIAL CELLS that line the HEART; BLOOD VESSELS; and lymph vessels, forming the ENDOTHELIUM. They are polygonal in shape and joined together by TIGHT JUNCTIONS. The tight junctions allow for variable permeability to specific macromolecules that are transported across the endothelial layer.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, Endothelial; Cells, Endothelial; Endothelial Cell; Vascular Endothelial Cells; Cell, Vascular Endothelial; Cells, Vascular Endothelial; Endothelial Cell, Vascular; Endothelial Cells, Vascular; Vascular Endothelial Cell; Capillary Endothelial Cells; Capillary Endothelial Cell; Cell, Capillary Endothelial; Cells, Capillary Endothelial; Endothelial Cell, Capillary; Endothelial Cells, Capillary; Lymphatic Endothelial Cells; Cell, Lymphatic Endothelial; Cells, Lymphatic Endothelial; Endothelial Cell, Lymphatic; Endothelial Cells, Lymphatic; Lymphatic Endothelial Cell

Svensk term Endotelceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, Endothelial; Cells, Endothelial; Endothelial Cell; Vascular Endothelial Cells; Cell, Vascular Endothelial; Cells, Vascular Endothelial; Endothelial Cell, Vascular; Endothelial Cells, Vascular; Vascular Endothelial Cell; Capillary Endothelial Cells; Capillary Endothelial Cell; Cell, Capillary Endothelial; Cells, Capillary Endothelial; Endothelial Cell, Capillary; Endothelial Cells, Capillary; Lymphatic Endothelial Cells; Cell, Lymphatic Endothelial; Cells, Lymphatic Endothelial; Endothelial Cell, Lymphatic; Endothelial Cells, Lymphatic; Lymphatic Endothelial Cell
Engelsk term Endothelial Cells
MESH ID D042783

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.