Endotelderiverade relaxerande faktorer (Endothelium-Dependent Relaxing Factors)

Endotelderiverade relaxerande faktorer

Parakrina substanser som produceras av VASKULÄRT ENDOTEL med VASKULÄR GLATT MUSKELavslappning (VASODILATION) aktiviteter. Flera faktorer har identifierats, inklusive KVÄVEOXID och PROSTACYKLIN.

Förklaring på engelska

Paracrine substances produced by the VASCULAR ENDOTHELIUM with VASCULAR SMOOTH MUSCLE relaxation (VASODILATION) activities. Several factors have been identified, including NITRIC OXIDE and PROSTACYCLIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endothelium Dependent Relaxing Factors; Relaxing Factors, Endothelium-Dependent; Endothelium-Dependent Vasodilators; Endothelium Dependent Vasodilators; Vasodilators, Endothelium-Dependent; Endothelium-Derived Relaxant Factor; Endothelium Derived Relaxant Factor; Relaxant Factor, Endothelium-Derived; Endothelium-Dependent Relaxing Factor; Endothelium Dependent Relaxing Factor; Relaxing Factor, Endothelium-Dependent; Endothelium-Derived Relaxing Factor; Endothelium Derived Relaxing Factor; Relaxing Factor, Endothelium-Derived; Neutrophil-Derived Relaxant Factor; Factor, Neutrophil-Derived Relaxant; Neutrophil Derived Relaxant Factor; Relaxant Factor, Neutrophil-Derived

Svensk term Endotelderiverade relaxerande faktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endothelium Dependent Relaxing Factors; Relaxing Factors, Endothelium-Dependent; Endothelium-Dependent Vasodilators; Endothelium Dependent Vasodilators; Vasodilators, Endothelium-Dependent; Endothelium-Derived Relaxant Factor; Endothelium Derived Relaxant Factor; Relaxant Factor, Endothelium-Derived; Endothelium-Dependent Relaxing Factor; Endothelium Dependent Relaxing Factor; Relaxing Factor, Endothelium-Dependent; Endothelium-Derived Relaxing Factor; Endothelium Derived Relaxing Factor; Relaxing Factor, Endothelium-Derived; Neutrophil-Derived Relaxant Factor; Factor, Neutrophil-Derived Relaxant; Neutrophil Derived Relaxant Factor; Relaxant Factor, Neutrophil-Derived
Engelsk term Endothelium-Dependent Relaxing Factors
MESH ID D045462

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.