Endotelin-1 (Endothelin-1)

Endotelin-1

En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.

Förklaring på engelska

A 21-amino acid peptide produced in a variety of tissues including endothelial and vascular smooth-muscle cells, neurons and astrocytes in the central nervous system, and endometrial cells. It acts as a modulator of vasomotor tone, cell proliferation, and hormone production. (N Eng J Med 1995;333(6):356-63)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endothelin 1; Endothelin Type 1; Proendothelin (1-38); Big Endothelin; Big Endothelin-1; Big Endothelin 1; Endothelin-1, Big; Endothelin, Big; Preproendothelin-1; Preproendothelin 1; Preproendothelin; Proendothelin-1 Precursor; Precursor, Proendothelin-1; Proendothelin 1 Precursor

Svensk term Endotelin-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endothelin 1; Endothelin Type 1; Proendothelin (1-38); Big Endothelin; Big Endothelin-1; Big Endothelin 1; Endothelin-1, Big; Endothelin, Big; Preproendothelin-1; Preproendothelin 1; Preproendothelin; Proendothelin-1 Precursor; Precursor, Proendothelin-1; Proendothelin 1 Precursor
Engelsk term Endothelin-1
MESH ID D019332

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.