Endotelin-2 (Endothelin-2)

Endotelin-2

En peptid med 21 aminosyror som produceras i ffa njurar och tarmar, samt i mindre mängder i hjärtmuskel, moderkaka och livmoder, men vilka som är ursprungscellerna har inte klarlagts. Endotelin-2 har inga unika fysiologiska funktioner, jämfört med endotelin-1.

Förklaring på engelska

A 21-amino acid peptide produced predominantly within the kidney and intestine, with smaller amounts produced in the myocardium, placenta, and uterus, but the cells of origin are not clear. Endothelin-2 has no unique physiologic functions, as compared with endothelin-1. (N Eng J Med 1995;333(6):356-63)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endothelin 2

Svensk term Endotelin-2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endothelin 2
Engelsk term Endothelin-2
MESH ID D019333

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.