Endotelin-3 (Endothelin-3)

Endotelin-3

En peptid med 21 aminosyror som cirkulerar i plasma, men dess ursprung är okänt. Den har hittats i höga halter i hjärnan och kan möjligen reglera viktiga funktioner i nervceller och astrocyter, såsom tillväxt och utveckling. Peptiden återfinns även i hela mag-tarmkanalen, lungor och njurar.

Förklaring på engelska

A 21-amino acid peptide that circulates in the plasma, but its source is not known. Endothelin-3 has been found in high concentrations in the brain and may regulate important functions in neurons and astrocytes, such as proliferation and development. It also is found throughout the gastrointestinal tract and in the lung and kidney. (N Eng J Med 1995;333(6):356-63)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endothelin 3; Big Endothelin 3; Endothelin 3, Big; Big Endothelin-3; Endothelin-3, Big

Svensk term Endotelin-3
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endothelin 3; Big Endothelin 3; Endothelin 3, Big; Big Endothelin-3; Endothelin-3, Big
Engelsk term Endothelin-3
MESH ID D019334

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.