Endotoxemi (Endotoxemia)

Endotoxemi

Närvaro av endotoxiner i blodet. Om tillståndet beror på toxiner från gramnegativa stavbakterier kan chock förekomma.

Förklaring på engelska

A condition characterized by the presence of ENDOTOXINS in the blood. On lysis, the outer cell wall of gram-negative bacteria enters the systemic circulation and initiates a pathophysiologic cascade of pro-inflammatory mediators.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endotoxemias

Svensk term Endotoxemi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endotoxemias
Engelsk term Endotoxemia
MESH ID D019446

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.