Engelska svetten (Sweating Sickness)

Engelska svetten

Ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av feber och ymniga svettningar och är förknippat med hög dödlighet. Tillståndet förekom i epidemisk form fem gånger på 14- och 1500-talen i England, första gången 1485 och sista gången 1551, i synnerhet under sommar och tidig höst. Sjukdomen drabbade framför allt vuxna män i överklassen. Okänd etiologi.

Förklaring på engelska

A clinical condition characterized by fever and profuse sweating and associated with high mortality. It occurred in epidemic form five times in the fifteenth and sixteenth centuries in England, first in 1485 and last in 1551, specially during the summer and early autumn, attacking the relatively affluent adult male population. The etiology was unknown.

Synonym, svenska: Sudor anglicus

Synonym, engelska: Sickness, Sweating; Sudor Anglicus; English Sweating Sickness

Svensk term Engelska svetten
Synonym på svenska Sudor anglicus
Synonym på engelska Sickness, Sweating; Sudor Anglicus; English Sweating Sickness
Engelsk term Sweating Sickness
MESH ID D018614

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.