Enhetligt sjukvårdsförsäkringssystem (Single-Payer System)

Enhetligt sjukvårdsförsäkringssystem

Ett tillvägagångssätt för hälsa sjukvårdsfinansiering med endast en källa till pengar för betalande vårdgivare. Omfattningen kan vara nationell (det kanadensiska systemet), över hela landet, eller samhällsbaserad. Betalaren kan vara en statlig enhet eller annan enhet, t.ex. ett försäkringsbolag. De föreslagna fördelarna inkluderar administrativ enkelhet för patienter och leverantörer, och resulterar i betydande besparingar i omkostnader. (Från Slee och Slee, Villkor för hälsovårdsreform, 1993, p106)

Förklaring på engelska

An approach to health care financing with only one source of money for paying health care providers. The scope may be national (the Canadian System), state-wide, or community-based. The payer may be a governmental unit or other entity such as an insurance company. The proposed advantages include administrative simplicity for patients and providers, and resulting significant savings in overhead costs. (From Slee and Slee, Health Care Reform Terms, 1993, p106)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Single Payer System; Single-Payer Systems; System, Single-Payer; Systems, Single-Payer; Single-Payer Plan; Plan, Single-Payer; Plans, Single-Payer; Single Payer Plan; Single-Payer Plans

Svensk term Enhetligt sjukvårdsförsäkringssystem
Synonym på svenska
Synonym på engelska Single Payer System; Single-Payer Systems; System, Single-Payer; Systems, Single-Payer; Single-Payer Plan; Plan, Single-Payer; Plans, Single-Payer; Single Payer Plan; Single-Payer Plans
Engelsk term Single-Payer System
MESH ID D018855

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.