Enkelsträngad konformationell polymorfism (Single-stranded conformational polymorphism)

Enkelsträngad konformationell polymorfism

Variation i en populations DNA-sekvens som detekteras genom bestämning av förändringar i konformationen av denaturerade DNA-fragment. Denaturerade DNA-fragment får renaturera under förhållanden som förhindrar bildandet av dubbelsträngat DNA och tillåter sekundär struktur att blankett [publikationstyp] i enkelsträngade fragment. Dessa fragment körs sedan genom polyakrylamidgeler för att detektera variationer i den sekundära strukturen som manifesteras som en förändring i migration genom geler.

Förklaring på engelska

Variation in a population’s DNA sequence that is detected by determining alterations in the conformation of denatured DNA fragments. Denatured DNA fragments are allowed to renature under conditions that prevent the formation of double-stranded DNA and allow secondary structure to form in single stranded fragments. These fragments are then run through polyacrylamide gels to detect variations in the secondary structure that is manifested as an alteration in migration through the gels.

Synonym, svenska: SSCP

Synonym, engelska: Polymorphism, Single Stranded Conformational; SSCP; Single-Stranded Conformational Polymorphism; Conformational Polymorphism, Single-Stranded; Conformational Polymorphisms, Single-Stranded; Polymorphisms, Single-Stranded Conformational; Single Stranded Conformational Polymorphism; Single-Stranded Conformational Polymorphisms

Svensk term Enkelsträngad konformationell polymorfism
Synonym på svenska SSCP
Synonym på engelska Polymorphism, Single Stranded Conformational; SSCP; Single-Stranded Conformational Polymorphism; Conformational Polymorphism, Single-Stranded; Conformational Polymorphisms, Single-Stranded; Polymorphisms, Single-Stranded Conformational; Single Stranded Conformational Polymorphism; Single-Stranded Conformational Polymorphisms
Engelsk term Single-stranded conformational polymorphism
MESH ID D018807

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.