Entandsimplantat (Single-tooth dental implants)

Entandsimplantat

Vanligtvis alloplastiska detaljer som opereras in i eller på käkbenet som stöd åt en enda protetisk tand, antingen som stödtand eller som kosmetisk korrigering för en saknad tand.

Förklaring på engelska

Devices, usually alloplastic, surgically inserted into or onto the jawbone, which support a single prosthetic tooth and serve either as abutments or as cosmetic replacements for missing teeth.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dental Implants, Single Tooth; Implant, Single-Tooth Dental; Implant, Single Tooth Dental; Implants, Single-Tooth Dental; Implants, Single Tooth Dental; Single-Tooth Implants; Implant, Single-Tooth; Implants, Single-Tooth; Single Tooth Implants; Single-Tooth Implant; Single-Tooth Dental Implants; Single Tooth Dental Implants; Dental Implant, Single-Tooth; Dental Implant, Single Tooth; Single-Tooth Dental Implant; Single Tooth Dental Implant

Svensk term Entandsimplantat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dental Implants, Single Tooth; Implant, Single-Tooth Dental; Implant, Single Tooth Dental; Implants, Single-Tooth Dental; Implants, Single Tooth Dental; Single-Tooth Implants; Implant, Single-Tooth; Implants, Single-Tooth; Single Tooth Implants; Single-Tooth Implant; Single-Tooth Dental Implants; Single Tooth Dental Implants; Dental Implant, Single-Tooth; Dental Implant, Single Tooth; Single-Tooth Dental Implant; Single Tooth Dental Implant
Engelsk term Single-tooth dental implants
MESH ID D019250

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.