Enterococcus faecalis (Enterococcus faecalis)

Enterococcus faecalis

En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.

Förklaring på engelska

A species of gram-positive, coccoid bacteria commonly isolated from clinical specimens and the human intestinal tract. Most strains are nonhemolytic.

Synonym, svenska: Streptokocker grupp D; Streptococcus faecalis

Synonym, engelska: Streptococcus Group D; Streptococcus faecalis

Svensk term Enterococcus faecalis
Synonym på svenska Streptokocker grupp D; Streptococcus faecalis
Synonym på engelska Streptococcus Group D; Streptococcus faecalis
Engelsk term Enterococcus faecalis
MESH ID D013293

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.