Enterotabletter (Enteric-Coated Tablets)

Enterotabletter

Tabletter med överdrag av något ämne som fördröjer frisättandet av läkemedlet tills de lämnat magsäcken.

Förklaring på engelska

Tablets coated with material that delays release of the medication until after they leave the stomach. (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Enteric-Coated Tablets; Tablets, Enteric Coated

Svensk term Enterotabletter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Enteric-Coated Tablets; Tablets, Enteric Coated
Engelsk term Enteric-Coated Tablets
MESH ID D013608

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.