Entomobirnavirus (Entomobirnavirus)

Entomobirnavirus

Ett släkte RNA-virus tillhörande Birnaviridae som infekterar fruktflugor. Överföringen sker horisontellt, och det finns inga kända vektorer. Drosophila melanogaster utgör den naturliga värden, och typarten är Drosophila X-virus.

Förklaring på engelska

A genus of RNA viruses of the family BIRNAVIRIDAE infecting fruitflies. Transmission is horizontal and there are no known vectors. Drosophila melanogaster is the natural host and the type species is Drosophila X virus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Entomobirnaviruses

Svensk term Entomobirnavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Entomobirnaviruses
Engelsk term Entomobirnavirus
MESH ID D019203

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.