Entorinal cortex (Entorhinal Cortex)

Entorinal cortex

En cellstrukturellt väldefinierad flerskiktsdel av hjärnbarken i höjd med mittre gyrus parahippocampalis, omedelbart bakom luktcentrum vid uncus. Entorinala kortex är ursprunget för det stora nervtrådssystem som leder till hippocampus, den så kallade perforantbanan.

Förklaring på engelska

Cerebral cortex region on the medial aspect of the PARAHIPPOCAMPAL GYRUS, immediately caudal to the OLFACTORY CORTEX of the uncus. The entorhinal cortex is the origin of the major neural fiber system afferent to the HIPPOCAMPAL FORMATION, the so-called PERFORANT PATHWAY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cortex, Entorhinal; Area Entorhinalis; Secondary Olfactory Cortex; Cortex, Secondary Olfactory; Olfactory Cortex, Secondary; Secondary Olfactory Cortices; Entorhinal Area; Area, Entorhinal; Entorhinal Areas; Entorhinal Cortices; Brodmann Area 28; Area 28, Brodmann; Brodmann’s Area 28; Area 28, Brodmann’s; Brodmanns Area 28; Brodmann Area 34; Area 34, Brodmann; Brodmann’s Area 34; Area 34, Brodmann’s; Brodmanns Area 34

Svensk term Entorinal cortex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cortex, Entorhinal; Area Entorhinalis; Secondary Olfactory Cortex; Cortex, Secondary Olfactory; Olfactory Cortex, Secondary; Secondary Olfactory Cortices; Entorhinal Area; Area, Entorhinal; Entorhinal Areas; Entorhinal Cortices; Brodmann Area 28; Area 28, Brodmann; Brodmann’s Area 28; Area 28, Brodmann’s; Brodmanns Area 28; Brodmann Area 34; Area 34, Brodmann; Brodmann’s Area 34; Area 34, Brodmann’s; Brodmanns Area 34
Engelsk term Entorhinal Cortex
MESH ID D018728

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.