Entropi (Entropy)

Entropi

Termodynamisk tillståndsfunktion (beroende enbart av tryck och tremperatur) av grundläggande betydelse inom fysik och kemi, och ett mått på den värmeenergi i ett system som inte omsätts i arbete. I alla spontana och irreversibla, naturliga värmeflödesprocesser ökar entropin.

Förklaring på engelska

The measure of that part of the heat or energy of a system which is not available to perform work. Entropy increases in all natural (spontaneous and irreversible) processes. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Entropies

Svensk term Entropi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Entropies
Engelsk term Entropy
MESH ID D019277

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.