Epha3-receptor (EphA3 Receptor)

Epha3-receptor

En eph-familjereceptor som främst finns i vuxna BRAIN och olika vävnader i de utvecklande embryovävnaderna. Under embryonal utveckling ses höga nivåer av ePHA3-receptoruttryck i nervsystem och sammanfaller med neuronal cellmigration, vilket föreslår en roll för detta protein i axonal sökväg.

Förklaring på engelska

An eph family receptor that is found primarily in adult BRAIN and variety of tissues in the developing embryo tissues. During embryonic development high levels of EphA3 receptor expression is seen in the nervous system and coincides with neuronal cell migration, suggesting a role for this protein in axonal pathfinding.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eph Receptor Cek4; Cek4, Eph Receptor; EphA3 Protein; EphA3 Receptor; Cek4 Eph Receptor; Eph Receptor, Cek4; Cek4 Receptor Protein-Tyrosine Kinase; Cek4 Receptor Protein Tyrosine Kinase

Svensk term Epha3-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eph Receptor Cek4; Cek4, Eph Receptor; EphA3 Protein; EphA3 Receptor; Cek4 Eph Receptor; Eph Receptor, Cek4; Cek4 Receptor Protein-Tyrosine Kinase; Cek4 Receptor Protein Tyrosine Kinase
Engelsk term EphA3 Receptor
MESH ID D036121

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.