Epha4-receptor (EphA4 Receptor)

Epha4-receptor

En eph-familjereceptor som finns i olika vävnader inklusive BRAIN. Under embryogenes, ePHA4-receptorn uppvisar olika rumsliga och tidsmässiga uttrycksmönster som antyder dess roll i flera utvecklingsprocesser.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found in variety of tissues including BRAIN. During embryogenesis, EphA4 receptor exhibits a diverse spatial and temporal patterns of expression suggesting its role in multiple developmental processes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cek-8 Kinase; Cek 8 Kinase; Eph-A4 Receptor Tyrosine Kinase; Eph A4 Receptor Tyrosine Kinase; Ephrin Receptor A4; Sek-1 Receptor Tyrosine Kinase; Sek 1 Receptor Tyrosine Kinase; EphA4 Receptor; EphA4 Protein; Receptor Tyrosine Kinase Eph-A4; Receptor Tyrosine Kinase Eph A4

Svensk term Epha4-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cek-8 Kinase; Cek 8 Kinase; Eph-A4 Receptor Tyrosine Kinase; Eph A4 Receptor Tyrosine Kinase; Ephrin Receptor A4; Sek-1 Receptor Tyrosine Kinase; Sek 1 Receptor Tyrosine Kinase; EphA4 Receptor; EphA4 Protein; Receptor Tyrosine Kinase Eph-A4; Receptor Tyrosine Kinase Eph A4
Engelsk term EphA4 Receptor
MESH ID D036122

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.