Epha5-receptor (EphA5 Receptor)

Epha5-receptor

En eph-familjereceptor som främst finns i differentierade neuronala vävnader. Flera isoformer av ePHA5-receptorn uppstår på grund av multipel alternativ RNA-skarvning. Proteinet uttrycks framträdande i NEURONS i LIMBIC SYSTEM under utveckling och under hela vuxenlivet, vilket tyder på dess roll i plasticiteten hos limbisk struktur och funktion.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found primarily in differentiated neuronal tissues. Several isoforms of EphA5 receptor occur due to multiple alternative RNA splicing. The protein is prominently expressed in the NEURONS of the LIMBIC SYSTEM during development and throughout adult life, suggesting its role in the plasticity of limbic structure and function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Brain-Specific Kinase; Brain Specific Kinase; EphA5 Receptor; bsk Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, bsk; EphA5 Protein

Svensk term Epha5-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Brain-Specific Kinase; Brain Specific Kinase; EphA5 Receptor; bsk Tyrosine Kinase; Tyrosine Kinase, bsk; EphA5 Protein
Engelsk term EphA5 Receptor
MESH ID D036123

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.