Epha6-receptor (EphA6 Receptor)

Epha6-receptor

En eph-familjereceptor som finns i en mängd olika neuronala regioner i HJÄRNAN. I motsats till de andra proteiner i denna klass uttrycks det vid högre nivåer i vuxna vävnader än i embryonala vävnader.

Förklaring på engelska

An eph family receptor that is found in a variety of neuronal regions of the BRAIN. In contrast to the other proteins in this class, it is expressed at higher levels in adult tissues than in embryonic tissues.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: EphA6 Protein; EphA6 Receptor

Svensk term Epha6-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska EphA6 Protein; EphA6 Receptor
Engelsk term EphA6 Receptor
MESH ID D036124

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.