Epha7-receptor (EphA7 Receptor)

Epha7-receptor

En eph-familjereceptor som finns allmänt uttryckt i embryovävnader, inklusive NERVSYSTEMET. I HJÄRNAN förekommer höga nivåer av EpHA7-uttryck i främre tektum, medulla, RHOMBENCEPHALON och SUBCOMMISURAL ORGAN. Flera isoformer av proteinet uppstår på grund av multipel alternativ kryddning av epHA7 mRNA.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found widely expressed in embryo tissues, including the NERVOUS SYSTEM. In the BRAIN high levels of EphA7 expression occurs in the anterior tectum, medulla, RHOMBENCEPHALON, and SUBCOMMISSURAL ORGAN. Several isoforms of the protein occur due to multiple alternative spicing of the EphA7 mRNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Receptor Tyrosine Kinase Cek11; EphA7 Receptor; Cek11 Kinase; EphA7 Protein

Svensk term Epha7-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Receptor Tyrosine Kinase Cek11; EphA7 Receptor; Cek11 Kinase; EphA7 Protein
Engelsk term EphA7 Receptor
MESH ID D036141

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.