Ephb2-receptor (EphB2 Receptor)

Ephb2-receptor

En eph-familjereceptor som finns allmänt uttryckt i embryonala och vuxna vävnader. Höga nivåer av EpHB2-receptor observeras i växande AXONS och NERVFIBRER. Flera isoformer av proteinet finns på grund av multipel alternativ mRNA-skarvning.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found widely expressed in embryonic and adult tissues. High levels of EphB2 receptor are observed in growing AXONS and NERVE FIBERS. Several isoforms of the protein exist due to multiple alternative mRNA splicing.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: EphB2 Receptors; Receptors, EphB2; EphB2 Protein; EphB2-Tyrosine Kinase; EphB2 Tyrosine Kinase; Developmentally Regulated EPH-Related Tyrosine Kinase; Developmentally Regulated EPH Related Tyrosine Kinase; EphB2 Receptor

Svensk term Ephb2-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska EphB2 Receptors; Receptors, EphB2; EphB2 Protein; EphB2-Tyrosine Kinase; EphB2 Tyrosine Kinase; Developmentally Regulated EPH-Related Tyrosine Kinase; Developmentally Regulated EPH Related Tyrosine Kinase; EphB2 Receptor
Engelsk term EphB2 Receptor
MESH ID D036183

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.