Ephb3-receptor (EphB3 Receptor)

Ephb3-receptor

En eph-familjereceptor som finns i ett antal vävnader inklusive BRAIN; LUNG; NJURE; BUKSPOTTKÖRTEL; TARM; och HJÄRTA. Under embryogenes EpHB3 receptor uttrycks vid höga nivåer i hjärna.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found in a number of tissues including BRAIN; LUNG; KIDNEY; PANCREAS; INTESTINE; and HEART. During embryogenesis EphB3 receptor is expressed at high levels in the brain.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cek10 Protein; Receptor-Tyrosine Kinase HEK2; HEK2, Receptor-Tyrosine Kinase; Kinase HEK2, Receptor-Tyrosine; Receptor Tyrosine Kinase HEK2; EphB3 Receptor; HEK2 Protein

Svensk term Ephb3-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cek10 Protein; Receptor-Tyrosine Kinase HEK2; HEK2, Receptor-Tyrosine Kinase; Kinase HEK2, Receptor-Tyrosine; Receptor Tyrosine Kinase HEK2; EphB3 Receptor; HEK2 Protein
Engelsk term EphB3 Receptor
MESH ID D036223

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.