Ephb4-receptor (EphB4 Receptor)

Ephb4-receptor

En eph-familjereceptor som finns i en mängd olika vuxna och embryonala vävnader. Till skillnad från majoriteten av proteiner i denna klass finns det lite eller inget uttryck för EpHB4-receptorn i HJÄRNAN. Det har hittats på höga nivåer vid utveckling av bröstkörtlar och i invasiva brösttumörer.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found in a variety of adult and embryonic tissues. Unlike the majority of proteins in this class there is little or no expression of EphB4 receptor in the BRAIN. It has been found at high levels in developing mammary glands and in invasive mammary tumors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: EPHB4 Protein; Hepatoma Transmembrane Kinase; Kinase, Hepatoma Transmembrane; Transmembrane Kinase, Hepatoma; EphB4 Receptor

Svensk term Ephb4-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska EPHB4 Protein; Hepatoma Transmembrane Kinase; Kinase, Hepatoma Transmembrane; Transmembrane Kinase, Hepatoma; EphB4 Receptor
Engelsk term EphB4 Receptor
MESH ID D036224

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.