Ephb5-receptor (EphB5 Receptor)

Ephb5-receptor

En eph-familjereceptor som finns på höga nivåer hos vuxna THYMUS och RETINA. I embryonala vävnader finns det i många utvecklingsorgan.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found at high levels in adult THYMUS and RETINA. In embryonic tissues it is found in many developing organs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: EphB5 Receptor; Cek9 Kinase; Receptor Tyrosine Kinase Cek9

Svensk term Ephb5-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska EphB5 Receptor; Cek9 Kinase; Receptor Tyrosine Kinase Cek9
Engelsk term EphB5 Receptor
MESH ID D036201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.