Ephb6-receptor (EphB6 Receptor)

Ephb6-receptor

En eph-familjereceptor som främst finns i BRAIN och THYMUS. EpHb6-receptorn är ovanlig genom att dess tyrosinkinasdomän delar liten homologi med andra medlemmar i denna klass. Den ovanliga tyrosinkinasdomänen hos denna receptor verkar resultera i dess brist på tyrosinkinasaktivitet.

Förklaring på engelska

An eph family receptor found primarily in BRAIN and THYMUS. The EphB6 receptor is unusual in that its tyrosine kinase domain shares little homology with other members of this class. The unusual tyrosine kinase domain of this receptor appears to result in its lack of tyrosine kinase activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ephrin Receptor EphB6; EphB6, Ephrin Receptor; Receptor EphB6, Ephrin; Mep Protein; EphB6 Receptor

Svensk term Ephb6-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ephrin Receptor EphB6; EphB6, Ephrin Receptor; Receptor EphB6, Ephrin; Mep Protein; EphB6 Receptor
Engelsk term EphB6 Receptor
MESH ID D036261

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.