Ephemerovirus (Ephemerovirus)

Ephemerovirus

Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som främst infekterar nötkreatur. BEFV (bovine ephemeral fever virus) är typarten.

Förklaring på engelska

A genus of the family RHABDOVIRIDAE which primarily infect cattle. EPHEMERAL FEVER VIRUS, BOVINE is the type species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ephemeroviruses

Svensk term Ephemerovirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ephemeroviruses
Engelsk term Ephemerovirus
MESH ID D019235

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.