Epigastrieartärer (Epigastric Arteries)

Epigastrieartärer

Inre och yttre epigastriska artärer utgår från den yttre höftartären, ytartärerna från lårbensartären och de övre från den inre bröstartären. De försörjer bukmusklerna, mellangärdet, höftregionen och ljumsken. Den inre epigastriska artären används vid kranskärls-bypass-transplantation och vid revaskularisering av myokardiet.

Förklaring på engelska

Inferior and external epigastric arteries arise from external iliac; superficial from femoral; superior from internal thoracic. They supply the abdominal muscles, diaphragm, iliac region, and groin. The inferior epigastric artery is used in coronary artery bypass grafting and myocardial revascularization.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Arteries, Epigastric; Artery, Epigastric; Epigastric Artery

Svensk term Epigastrieartärer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Arteries, Epigastric; Artery, Epigastric; Epigastric Artery
Engelsk term Epigastric Arteries
MESH ID D019074

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.