Epitalamus (Epithalamus)

Epitalamus

Den bakre, dorsala underavdelningen av mellanhjärnan. Epitalamus anses omfatta habenula med tillhörande nervknippen, tallkottkörteln och den tredje ventrikelns epitelvävnadstak. De främre och bakre paraventrikulära kärnorna hos talamus räknas till talamuskärnorna, trots att de utvecklas ur samma ursprungskärnvävnad som epitalamuskärnorna.

Förklaring på engelska

The dorsal posterior subdivision of the diencephalon. The epithalamus is generally considered to include the habenular nuclei (HABENULA) and associated fiber bundles, the PINEAL BODY, and the epithelial roof of the third ventricle. The anterior and posterior paraventricular nuclei of the thalamus are included with the THALAMIC NUCLEI although they develop from the same pronuclear mass as the epithalamic nuclei and are sometimes considered part of the epithalamus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Epitalamus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Epithalamus
MESH ID D019261

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.