Epitopkartläggning (Epitope Mapping)

Epitopkartläggning

Metoder för undersökning av antikroppsbindning till bestämda områden på antigena proteiner. Epitopkartläggning tillämpas framförallt vid immunkemiska analyser. Syn. epitopmappning.

Förklaring på engelska

Methods used for studying the interactions of antibodies with specific regions of protein antigens. Important applications of epitope mapping are found within the area of immunochemistry.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Epitope Mappings; Mapping, Epitope; Mappings, Epitope

Svensk term Epitopkartläggning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Epitope Mappings; Mapping, Epitope; Mappings, Epitope
Engelsk term Epitope Mapping
MESH ID D018604

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.