Epsilonkristalliner (epsilon-Crystallins)

Epsilonkristalliner

En grupp kristalliner som påvisats i ögonlinsen hos andfåglar och krokodiler. De utgörs av inaktiverade former av B-kedjeunderenheten av laktatdehydrogenas.

Förklaring på engelska

A group of crystallins that have been found in the lens (LENS, CRYSTALLINE) of DUCKS and CROCODILES. They are inactivated forms of the B chain subunit of lactate dehydrogenase.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: epsilon Crystallins; Crystallins, epsilon; epsilon-Crystallin; epsilon Crystallin

Svensk term Epsilonkristalliner
Synonym på svenska
Synonym på engelska epsilon Crystallins; Crystallins, epsilon; epsilon-Crystallin; epsilon Crystallin
Engelsk term epsilon-Crystallins
MESH ID D038221

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.