Epstein-Barrviruskärnantigen (Epstein-Barr Virus Nuclear Antigens)

Epstein-Barrviruskärnantigen

Kärnantigen som är produkter av EBV-gener. Minst sex kärnantigen har identifierats, men deras verkningsmekanism och roll vid transformation av B-celler har ännu inte klarlagts. Syn. EBV-kärnantigen.

Förklaring på engelska

Nuclear antigens encoded by VIRAL GENES found in HUMAN HERPESVIRUS 4. At least six nuclear antigens have been identified.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Epstein Barr Virus Nuclear Antigens; EBV Nuclear Antigen; Antigen, EBV Nuclear; Nuclear Antigen, EBV; Nuclear Antigens, Herpesvirus 4, Human; Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen; Epstein Barr Virus Nuclear Antigen; EBV Nuclear Antigens; Nuclear Antigens, EBV; Herpesvirus 4, Human Nuclear Antigens

Svensk term Epstein-Barrviruskärnantigen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Epstein Barr Virus Nuclear Antigens; EBV Nuclear Antigen; Antigen, EBV Nuclear; Nuclear Antigen, EBV; Nuclear Antigens, Herpesvirus 4, Human; Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen; Epstein Barr Virus Nuclear Antigen; EBV Nuclear Antigens; Nuclear Antigens, EBV; Herpesvirus 4, Human Nuclear Antigens
Engelsk term Epstein-Barr Virus Nuclear Antigens
MESH ID D019309

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.