Erba-gener (erbA Genes)

Erba-gener

Gener besläktade med erbA-DNA-sekvensen som ursprungligen isolerades från fågelerytroblastosviruset (aviär erytroblastosvirus), v-erbA. I celler kodar erbA-gener för tyroidhormonreceptorer. Två distinkta c-erbA-gener har identifierats: erbA-alfa, belägen på 17q21, och erbA-beta på 3p24. Trunkeringar i N- och C-ändarna av erbA ger produkter som liknar v-erbA. Trunkeringar påverkar hormonsvar, men inte DNA-bindningsförmåga.

Förklaring på engelska

Genes related to the erbA DNA sequence that was first isolated from the avian erythroblastosis virus (ERYTHROBLASTOSIS VIRUS, AVIAN), v-erbA. In cells, erbA genes encode thyroid hormone receptors (RECEPTORS, THYROID HORMONE). Two distinct c-erbA genes have been identified: erbA-alpha located at 17q21; and erbA-beta located at 3p24. Truncations at the N- and C-terminals of erbA result in products resembling v-erbA. Truncations affect hormone responsiveness but not DNA binding capacity.

Synonym, svenska: webA-beta gener; THRB gener; TR-beta gener; erbA-beta gener; erbA-alfa gener; THRA gener; TR-alfa gener; v-erbA gener; v-erbA onkogener; c-erbA gener; c-erbA proto-onkogener

Synonym, engelska: erbA Gene; erbA Genes; Genes, erbA-beta; erbA-beta Gene; erbA-beta Genes; Genes, THRB; Gene, THRB; THRB Gene; THRB Genes; Genes, TR-beta; TR-beta Gene; TR-beta Genes; Genes, erbA beta; beta Gene, erbA; beta Genes, erbA; erbA beta Gene; erbA beta Genes; Genes, TR beta; TR beta Gene; TR beta Genes; beta Gene, TR; beta Genes, TR; Genes, erbA-alpha; erbA-alpha Gene; erbA-alpha Genes; Genes, THRA; Gene, THRA; THRA Gene; THRA Genes; Genes, TR-alpha; TR-alpha Gene; TR-alpha Genes; Genes, erbA alpha; alpha Gene, erbA; alpha Genes, erbA; erbA alpha Gene; erbA alpha Genes; Genes, TR alpha; TR alpha Gene; TR alpha Genes; alpha Gene, TR; alpha Genes, TR; v-erbA Genes; v erbA Genes; v-erbA Gene; v-erbA Oncogenes; v erbA Oncogenes; v-erbA Oncogene; c-erbA Genes; c erbA Genes; c-erbA Gene; c-erbA Proto-Oncogenes; c erbA Proto Oncogenes; c-erbA Proto-Oncogene

Svensk term Erba-gener
Synonym på svenska webA-beta gener; THRB gener; TR-beta gener; erbA-beta gener; erbA-alfa gener; THRA gener; TR-alfa gener; v-erbA gener; v-erbA onkogener; c-erbA gener; c-erbA proto-onkogener
Synonym på engelska erbA Gene; erbA Genes; Genes, erbA-beta; erbA-beta Gene; erbA-beta Genes; Genes, THRB; Gene, THRB; THRB Gene; THRB Genes; Genes, TR-beta; TR-beta Gene; TR-beta Genes; Genes, erbA beta; beta Gene, erbA; beta Genes, erbA; erbA beta Gene; erbA beta Genes; Genes, TR beta; TR beta Gene; TR beta Genes; beta Gene, TR; beta Genes, TR; Genes, erbA-alpha; erbA-alpha Gene; erbA-alpha Genes; Genes, THRA; Gene, THRA; THRA Gene; THRA Genes; Genes, TR-alpha; TR-alpha Gene; TR-alpha Genes; Genes, erbA alpha; alpha Gene, erbA; alpha Genes, erbA; erbA alpha Gene; erbA alpha Genes; Genes, TR alpha; TR alpha Gene; TR alpha Genes; alpha Gene, TR; alpha Genes, TR; v-erbA Genes; v erbA Genes; v-erbA Gene; v-erbA Oncogenes; v erbA Oncogenes; v-erbA Oncogene; c-erbA Genes; c erbA Genes; c-erbA Gene; c-erbA Proto-Oncogenes; c erbA Proto Oncogenes; c-erbA Proto-Oncogene
Engelsk term erbA Genes
MESH ID D018776

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.