Erbb-1-gener (erbB-1 Genes)

Erbb-1-gener

Protoonkogenen c-erbB-1 kodar för den epidermala tillväxtfaktorreceptorn. Den har sitt namn efter den virala homologen v-erbB, som isolerades från ett fågelerytroblasvirus (AEV), där den låg som ett fragment i c-erbB-1-genen hos kyckling, vilken saknar ligandbindningsdomänen på aminoänden. Överrepresentation av erbB-1-gener förekommer i en lång rad tumörer, oftast i skivepitelkarcinom och mindre ofta i adenokarcinom. Hos människa är c-erbB-1-genen belägen i kromosomområdet 7p14 och 7p12.

Förklaring på engelska

The proto-oncogene c-erbB-1 codes for the epidermal growth factor receptor. Its name originates from the viral homolog v-erbB which was isolated from an avian erythroblastosis virus (AEV) where it was contained as a fragment of the chicken c-ErbB-1 gene lacking the amino-terminal ligand-binding domain. Overexpression of erbB-1 genes occurs in a wide range of tumors, commonly squamous carcinomas of various sites and less commonly adenocarcinomas. The human c-erbB-1 gene is located in the chromosomal region 7p14 and 7p12.

Synonym, svenska: v-erbB gener; v-erbB onkogener; c-erbB-1 gener; EGFR gener; c-erbB-1 proto-onkogener

Synonym, engelska: Genes, erbB1; Gene, erbB1; erbB1 Gene; erbB1 Genes; erbB-1 Genes; erbB 1 Genes; erbB-1 Gene; v-erbB Genes; v erbB Genes; v-erbB Gene; v-erbB Oncogenes; v erbB Oncogenes; v-erbB Oncogene; c-erbB-1 Genes; c erbB 1 Genes; c-erbB-1 Gene; EGFR Genes; Epidermal Growth Factor Receptor Genes; c-erbB-1 Proto-Oncogenes; c erbB 1 Proto Oncogenes; c-erbB-1 Proto-Oncogene; Genes, EGFR; EGFR Gene

Svensk term Erbb-1-gener
Synonym på svenska v-erbB gener; v-erbB onkogener; c-erbB-1 gener; EGFR gener; c-erbB-1 proto-onkogener
Synonym på engelska Genes, erbB1; Gene, erbB1; erbB1 Gene; erbB1 Genes; erbB-1 Genes; erbB 1 Genes; erbB-1 Gene; v-erbB Genes; v erbB Genes; v-erbB Gene; v-erbB Oncogenes; v erbB Oncogenes; v-erbB Oncogene; c-erbB-1 Genes; c erbB 1 Genes; c-erbB-1 Gene; EGFR Genes; Epidermal Growth Factor Receptor Genes; c-erbB-1 Proto-Oncogenes; c erbB 1 Proto Oncogenes; c-erbB-1 Proto-Oncogene; Genes, EGFR; EGFR Gene
Engelsk term erbB-1 Genes
MESH ID D018773

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.